facebook vimeo

inzenden vertaling


De inzendtermijn is gesloten.


In het verlengde van de vertaalwedstrijd vindt op zaterdag 25 mei 2019
de Vertaaldag plaats, in het Academiegebouw in Utrecht.

Meer over de Vertaaldag leest u hier.